Договір оферти

ДОГОВІР ОФЕРТИ

Підприємство ТОВ «ІТТ», що є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних підставах, в особі директора Іванова Олексія Валентиновича, що діє на підставі Статуту, іменований надалі Виконавець, з однієї сторони та Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншої сторони. Надалі за текстом Виконавець та Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами даної Угоди, а саме:


1. Предмет Угоди
1.1. За даною Угодою Виконавець бере на себе зобов’язання по розміщенню web-сторінки Замовника в мережі Інтернет за певним тарифним планом, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2. При виконанні та/або тлумаченні даної Угоди Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

2. Умови виконання Угоди
2.1 На протязі 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконувач встановлює та виконує відповідні настроювання віртуального web-серверу та забезпечує Замовника необхідною інформацією для адміністрування віртуального web-серверу.
2.2 Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до віртуального web-сервера Замовника цілодобово протягом семи днів в неділю.
2.3 Виконавець зобов’язується безкоштовно зареєструвати та делегувати протягом первинної оплати, але не менше 12 міс., 1 (одне) доменне ім’я в зоні, в якій він являється офіційним Реєстратором на вибір Замовника, крім доменів в зонах *.ua і *.ru, при відзначенні такої опції в замовленні. Подальше делегування та продовження терміну дії даного доменного імені відбувається безкоштовно при умові передоплати хостингу мінімум на один рік.
2.4 При замовленні та оплаті по тарифному плану і на термін, не позначений * доменне ім’я безкоштовно не реєструється.
2.5 Виконання послуг підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (виконаних робіт), що Абонент/Замовник зобов’язаний підписати протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання. Сторони домовилися, що із-за специфічності Послуг, які надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки активаційного листа, з вказівкою облікового імені і пароля, на адресу електронної пошти Абонента/Замовнка, вказану їм при реєстрації.

3. Ціни і порядок оплати
3.1 Вартість робіт за даним Договором на момент його укладання визначається у відповідності з цінами на ресурсі www.itt-ua.net.
3.2 При відсутності оплати за продовження послуги на протязі 7 (семи) календарних днів з дати закінчення терміну попередньої оплати даної послуги, Виконавець вправі заблокувати аккаунт. Відновлення роботи аккаунта можливе лише після погашення заборгованості.
3.3 Відсутність оплати за продовження хостингу на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення терміну дії даної послуги дає право Виконувачеві на розірвання даної Угоди з подальшим видаленням даних Замовника, що зберігаються на сервері.
3.4 При виникненні технічної необхідності, Замовник вправі зробити Upgrade (див. нижче "Визначник термінів") тарифного плану, доплативши різницю у вартості на даний час.
3.5 Замовник має право на Downgrade (Відновлення/копіювання інформаії) тарифного плану лише за додаткову плату в розмірі 10 у.о.
3.6 У випадку невідповідності якості сервісу, що надає Виконавець, запитам Замовника, Замовник має право на протязі 30 (тридцяти) календарних днів відмовитись від надаваних послуг та отримати всю суму платежу назад. У випадку здійснення реєстрації доменного імені за акцією, тобто безкоштовно, із суми, що підлягає поверненню, вираховується дійсна вартість реєстрації доменного.

4. Права і обов’язки Замовника
4.1 Виконавець надає повний комплект інформації, необхідної для розміщення даних на віртуальному web-сервері. При цьому Замовник повинен мати мінімальні знання необхідні для керування аккаунтом. Виконавець не бере на себе зобов’язання по навчанню Замовника або наданню йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями даних послуг.
4.2 Замовник зобов’язується не передавати та не передоручати виконання даного Договору і права по ньому.
4.3 Замовник зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом, дотримуючись норм та правил користування мережами передачі даних і несе відповідальність за їх недотримання у відповідності з діючим законодавством.
4.4 При зміні тарифів, Замовник має право користуватись надаваними Послугами, за старими тарифами весь термін попередньої передплати.
4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ним або третьою стороною в ході некоректного використання Замовником послуг Виконавця.
4.6 Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за установленими тарифами у визначений Виконавцем термін.
4.7 Замовник являється одноосібним власником логіну (UserName) і паролю (PassWord). Виконавець має право відсилати загублені паролі або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з Контактного е-мейлу, і тільки на Контактний е-мейл.
4.8 Відповідальність за втрату логіну і/або паролю, що може спричинити заволодіння аккаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та/чи видалення інформації цілком чи частково на даному аккаунті, несе Замовник.

5. Права і обов’язки Виконавця
5.1 Виконавець зобов’язується у випадку відсутності доступу до web-сервера Замовника з вини Виконавця компенсувати безкоштовним продовженням надаваної послуги на 5-кратний термін відсутності доступу до web-серверу.
5.2 Виконавець зобов’язується щотижня робити повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті даних Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується відновити їх з резервної копії максимум 30 (тридцяти)-дневної давності. При втраті даних у результаті помилки або недбалості Замовника їхнє відновлення буде проводитися за додаткову плату – 5 грн. за кожен втрачений мегабайт інформаціх.
5.3 Виконавець залишає за собою право зміни виділеної Замовникові ІP-адреси, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує DNS-сервер Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Однак, якщо Замовник сам підтримує свій DNS-сервер, то йому необхідно буде самостійно змінити свої облікові записи.
5.4 Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження з замовником, попередивши його про це за 30 днів (тридцять) календарних днів до такої зміни.
5.5 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
a) розміщення Замовником на своєму аккаунті інформації, що порочить честь і гідність інших людей;
b) розміщення Замовником на своєму аккаунті інформації еротичного або порнографічного характеру;
c) розміщення Замовником на своєму аккаунті інформації, яка суперечить законодавству України;
d) за рішенням уповноваженої державної установи, у відповідності з законодавством України;
е) у випадку використання Замовником на своєму хостинг-аккаунті Proxy.
5.6 Виконавець залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника у випадку встановлення факту підтримки або використання будь-якої спам-активності, включаючи, але не обмежуючись наступними діями:
a) реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки спаму;
b) масова розсилка спаму з будь-якій підмережі будь-якими методами;
c) будь-яка підтримка спаму, хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій в мережі Інтернет.
5.7 Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії, здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через послуги, надані Замовникові за даним договором, як такі, що завдають або здатні завдати шкоду Виконавцеві, або іншим Замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться аккаунт Замовника, а саме дії викликані:
a) виконанням некоректних скриптів, яке викликає пікове навантаження більше 50%;
b) генерацією значного трафіку – більше 5% від загального трафіку серверу;
c) генерацією значного навантаження – середнє навантаження сервера більше ніж на 10%;
5.8 У випадку не усунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 5.7 на протязі 3 (трьох) календарних днів з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов’язаний направити на Контактний е-мейл чи факс Замовника, Виконавець має право розірвати Договір, надавши замовникові 15 (п'ятнадцять) днів на перенесення даних. При цьому Виконавець зобов’язується повернути залишок невикористаних коштів.

6. Відповідальність сторін
6.1 Виконавець не несе відповідальність перед Замовником чи третіми сторонами за будь-який збиток, втрату та/чи недоотримання прибутку, що відбуваються внаслідок:
- збоїв чи пошкодження технічного обладнання;
- проблем/затримок/переривань/пропусків при передачі даних чи з'єднанні;
- програмних помилок;
- видалення файлів;
- дефектів;
- обставин непереборної сили в загальноприйнятому смислі;
- тощо.
6.2 Виконувач не відповідає за зміст інформації, розміщуваної Замовником.
6.3 При розірванні Угоди через недотримання п.п. 4.2, 4.3 і/або у випадку встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених п.п. 5.5 і 5.6, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.
6.4 Відповідальність за скоєння злочинів в сфері комп’ютерної інформації, передбачена кримінальним законодавством України.

7. Термін дії Угоди
7.1 Відлік терміну дії хостингу починається з дня заведення аккаунта і діє на протязі оплаченого періоду.
7.2 Термін дії хостингу може бути продовжено як завчасно так і по його закінченню, але не пізніше ніж через 30 (днів) з дати закінчення.


 

8. АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ :

ТОВ «
ІТТ»
Юридична/почтова адреса: Україна,
29000, м. Хмельницький,
вул.
Подільська, 109/1 офіс 813
Тел./факс: +38 (03
82)71 04 03 , +38(067) 382 06 94
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

р/р
№ 26001060252669 в Хмельницькій філії «Приватбанк» м.Хмельницький

МФО 315405
Код ЄДРПОУ 3
5668524

На даний момент 64 гостей на сайті